VINH DANH HỌC SINH KHỐI 2 TRƯỜNG TIỂU HỌC PHẠM TU ĐẠT GIẢI CUỘC THI TRẠNG NGUYÊN TIẾNG VIỆT CẤP HUYỆN (NĂM HỌC 2023-2024)