VINH DANH HỌC SINH KHỐI 4,5 TRƯỜNG TIỂU HỌC PHẠM TU ĐẠT GIẢI CUỘC THI TRẠNG NGUYÊN TIẾNG VIỆT CẤP HUYỆN (NĂM HỌC 2023-2024)

      Chúc mừng các em học sinh khối lớp 4,5 đã đạt thành tích xuất sắc trong kì thi Trạng nguyên

Tiếng Việt cấp Huyện. Nhà trường thật tự hào về các em!