TRƯỜNG TIỂU HỌC PHẠM TU TRIỂN KHAI PHONG TRÀO KẾ HOẠCH NHỎ ĐỢT 1 – NĂM HỌC 2023 – 2024 HÀNH ĐỘNG NHỎ – Ý NGHĨA LỚN

TRƯỜNG TIỂU HỌC PHẠM TU TRIỂN KHAI PHONG TRÀO

 KẾ HOẠCH NHỎ ĐỢT 1 – NĂM HỌC 2023 – 2024

HÀNH ĐỘNG NHỎ – Ý NGHĨA LỚN

      Phong trào “Kế hoạch nhỏ” là một phong trào lớn của thiếu nhi Việt Nam ra đời năm 1958 do Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh tổ chức theo sáng kiến của thiếu nhi thành phố Hải Phòng và tỉnh Sơn Tây (nay là Thành phố Hà Nội). Trong suốt 65 năm qua, phong trào “Kế hoạch nhỏ” mãi mãi là niềm tự hào của lớp lớp các thế hệ thiếu nhi Việt Nam.

     Phong trào thu nhặt phế liệu, phế phẩm, thu nhặt giấy vụn, mảnh chai, túi ni lông… làm “Kế hoạch nhỏ” năm xưa đã góp phần xây dựng hàng nghìn công trình mang tên Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh như Nhà máy nhựa Thiếu niên Tiền phong, Đoàn tàu lửa chạy trên đường sắt thống nhất Hà Nội – Thành phố Hồ Chí Minh, Khách sạn Khăn quàng đỏ, tôn tạo Khu di tích lịch sử mộ Anh hùng Kim Đồng – Người đội trưởng đầu tiên của Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh…

          Phong trào “Kế hoạch nhỏ” có ý nghĩa giáo dục thiếu nhi sâu sắc về ý thức tiết kiệm, bảo vệ môi trường, tinh thần đoàn kết, ý thức chia sẻ, giúp đỡ lẫn nhau của các em đội viên, thiếu nhi.

Giữ gìn và phát huy truyền thống đó, Liên đội Trường Tiểu học Phạm Tu đã phát động phong trào “Kế hoạch nhỏ” đợt 1 năm học 2023 – 2024. Cụ thể, mỗi em học sinh thu gom và nộp ít nhất 02 kg giấy vụn.

    Sau 1 tuần phát động, Liên đội trường Tiểu học Phạm Tu đã thu gom được tổng 5380 kg vụn, kết quả cụ thể như sau:

     Khối 1: 968kg

     Khối 2: 939kg

     Khối 3: 1535kg

     Khối 4: 1093kg

     Khối 5: 845kg

      Con số này đã vượt quá sự mong đợi của Ban tổ chức. Hy vọng rằng các em học sinh sẽ tiếp tục phát huy truyền thống và cùng nhau làm nên một phong trào tốt đẹp “Hành động nhỏ – Ý nghĩa lớn” ở những lần tiếp theo.