TRƯỜNG TIỂU HỌC PHẠM TU PHÁT ĐỘNG CUỘC THI LÀM BƯU THIẾP ĐỂ CHÀO ĐÓN NGÀY 20-11 – NĂM HỌC 2022-2023

             Nhân ngày nhà giáo Việt Nam, trường Tiểu học Phạm Tu đã phát động rất nhiều phong trào thi đua. Trong đó có cuộc thi làm bưu thiếp trang trí báo tường. Cuộc thi đã được các lớp hưởng ứng tham gia sôi nổi. Kết quả là nhiều lớp đạt giải cao. Sau đây là sản phẩm của các lớp: