TÌM HIỂU Ý NGHĨA CỦA NGÀY GIẢI PHÓNG MIỀN NAM – THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC

 Đối với người dân Việt Nam, tháng 4 có một ngày lễ vô cùng đặc biệt, đó chính là ngày 30/4. Thế nhưng, chưa hẳn ai cũng đều biết 30 tháng 4 là ngày gì và ý nghĩa lịch sử sủa sự kiện này. Cùng bài viết tìm hiểu nhé!

  1. Ngày 30/4 là ngày gì?

          Ngày 30/4 là Ngày Giải Phóng miền Nam, ngày đánh dấu sự sụp đổ của chính quyền tay sai của Đế Quốc Mỹ, là sự kiện lịch sử của dân tộc Việt Nam, đưa nước ta vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập dân tộc và thống nhất đất nước.

  1. Nguồn gốc lịch sử về ngày Giải phóng miền Nam

          Vào cuối năm 1974, đầu năm 1975, Bộ Chính trị Trung ương Đảng đã ra kế hoạch giải phóng hoàn toàn miền Nam trong năm 1975 và 1976 khi nhận thấy tình hình so sánh lực lượng ở miền Nam có lợi cho cách mạng. Bộ Chính trị nhấn mạnh “cả năm 1975 là thời cơ” và cũng chỉ rõ “nếu thời cơ đến vào đầu hoặc cuối năm 1975 thì ngay lập tức giải phóng hoàn toàn miền Nam”.

          Sau chiến thắng của quân ta ở chiến dịch Tây Nguyên và chiến dịch Huế – Đà Nẵng, Bộ Chính trị đã nhận định đây chính là thời cơ chiến lược để ta hoàn toàn có thể hoàn thành sớm quyết tâm giải phóng miền Nam. Chính vì thế, Bộ Chính trị đã ra quyết định phải tập trung lực lượng nhanh nhất cùng binh khí kỹ thuật, vật chất trước mùa mưa, đồng thời đặt tên cho chiến dịch là chiến dịch Hồ Chí Minh.

Xe tăng húc đổ cổng vào Dinh Độc Lập

          Vào lúc 17 giờ ngày 26/4, quân ta đã nổ súng mở đầu cho chiến dịch. Năm cánh quân của ta vượt qua tuyến phòng thủ của địch và tiến vào trung tâm Sài Gòn, đánh chiếm các cơ quan đầu não của địch. Lúc 10 giờ 45 phút ngày 30/4, xe tăng của bộ binh của ta đã tiến vào Dinh Độc Lập, bắt toàn bộ Nội các của Sài Gòn, khiến Dương Văn Minh vừa lên chức tổng thống ngày 28/4 đã phải tuyên bố đầu hàng không điều kiện. Đến 11 giờ 30 phút ngày 30/4, lá cờ cách mạng tung bay trên Dinh Độc Lập, báo hiệu sự toàn thắng của chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử.

  1. Ý nghĩa lịch sử ngày 30/4

      Đối với Việt Nam

      Ngày Giải Phóng miền Nam đã đánh dấu kết thúc cuộc chiến tranh chống Mỹ, cứu nước. Giải phóng hoàn toàn miền Nam khỏi chính quyền tay sai. Là thành quả vĩ đại nhất trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước do Đảng ta và chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo. Kết thúc 30 năm chiến tranh giành độc lập, đưa nước ta vào thời kỳ độc lập tự do.

       Đối với Thế Giới

      Thắng lợi của Việt Nam ta trong cuộc chiến tranh chống Mỹ, cứu nước đã thúc đẩy mạnh mẽ các cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc trên thế giới. Là thắng lợi tiêu biểu của lực lượng cách mạng trên thế giới, góp phần thúc đẩy nhân dân thế giới đấu tranh vì hoà bình, dân chủ và độc lập tự do, mở đầu sự sụp đổ của chủ nghĩa thực dân trên toàn thế giới.