THỰC ĐƠN HỌC SINH TRƯỜNG TIỂU HỌC PHẠM TU TUẦN 25 (04/03-9/3/2024)