THÔNG BÁO VIỆC ĐIỀU CHỈNH THỜI GIAN VÀ HÌNH THỨC TỔ CHỨC THI VÒNG 2 KỲ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC LÀM VIỆC TẠI CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP TRỰC THUỘC UBND HUYỆN THANH TRÌ NĂM 2023

758_signed