THÔNG BÁO VỀ VIỆC NHẬN QUYẾT ĐỊNH TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC LÀM VIỆC TẠI CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP TRỰC THUỘC UBND HUYỆN THANH TRÌ NĂM 2023

51_signed (1)