THÔNG BÁO LỊCH THỬ NGHIỆM TUYỂN SINH TRỰC TUYẾN NĂM HỌC 2024-2025

Nhà trường xin thông báo tới Quý Phụ huynh có con trong độ tuổi 2018 lịch thử nghiệm tuyển sinh trực tuyến lớp 1 năm học 2024 – 2025 như sau:

Thời gian thử nghiệm lần 1:Từ ngày 08/06/2024 đến hết ngày 10/06/2024.

Thời gian thử nghiệm lần 2:Từ ngày 15/06/2024 đến hết ngày 17/06/2024

Các bước thực hiện:

  • Bước 1: Truy cập Website: https://tsdaucap.hanoi.gov.vn/
  • Bước 2: Chọn “Đăng ký tuyển sinh” => Chọn “Lớp 1” và bấm đăng ký.
  • Bước 3: Nhập thông tin “Mã học sinh và mật khẩu”.
  • Bước 4: Chọn trường Mầm non năm học trước và trường đăng ký tuyển sinh lớp 1.
  • Bước 5: Nhập đầy đủ thông tin của CMHS.
  • Bước 6: Tích chọn ô “Tôi xin cam kết khai báo đúng thông tin” và bấm tiếp tục.

* Lưu ý: Hết ngày thử nghiệm tuyển sinh trực tuyến, hệ thống sẽ hủy toàn bộ dữ liệu đăng kí thử nghiệm. CMHS không cần in phiếu vì đây là tuyển sinh thử nghiệm.