THÔNG BÁO KẾT QUẢ XÉT DUYỆT HỒ SƠ DỰ THĂNG HẠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP TỪ GIÁO VIÊN TIỂU HỌC HẠNG III LÊN GIÁO VIÊN TIỂU HỌC HẠNG II NĂM 2023

Thông báo kết quả xét duyệt hồ sơ dự thăng hạng chức danh nghề nghiệp năm 2023