THỂ LỆ SÂN CHƠI “TRẠNG NGUYÊN TIẾNG VIỆT” NĂM HỌC 2023 – 2024

I. MỤC ĐÍCH SÂN CHƠI

1. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện chuyển đổi số trong dạy và học tại các trường tiểu học trên toàn quốc. Học sinh được sử dụng Internet là một phương thức phổ cập trong học tập, luyện tập và tự kiểm tra, tự đánh giá, đo lường, cá nhân hóa lộ trình học tập và rèn luyện để qua đó điều chỉnh cách học phù hợp.

2. Tạo ra sân chơi trực tuyến chuyên về tiếng Việt để học sinh học tập, rèn luyện, phát triển tư duy ngôn ngữ, thêm yêu tiếng Việt, yêu quê hương đất nước. Hiểu rõ về địa lí, lịch sử, văn hoá, nâng cao ý thức giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc

3. Học sinh được nâng cao trí tuệ (IQ), phát triển cảm xúc (EQ), rèn luyện tinh thần vượt khó (AQ) và kỹ năng công nghệ (DQ). Học sinh được phát triển 5 phẩm chất 10 năng lực theo chương trình phổ thông và những kỹ năng công dân số để tự chủ trong quá trình hội nhập quốc tế.

4. Đổi mới phương pháp dạy và học, học thông qua chơi, thông qua thơ, ca, hò, vè. Học sinh được phát triển tư duy nghệ thuật trong các môn học STEAM.

II. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA VÀ ĐĂNG KÍ THAM GIA

1. Đối tượng tham gia

Học sinh tiểu học từ lớp 1 đến lớp 5 trên toàn quốc có điều kiện truy cập Internet và tự nguyện đăng ký thành viên của website www.trangnguyen.edu.vn, tự nguyện tham gia sân chơi “Trạng Nguyên Tiếng Việt”.

2. Đăng kí tham gia

a. Mỗi học sinh đăng kí duy nhất một tài khoản trên website: www.trangnguyen.edu.vn để học tập, ôn luyện và dự thi. (Tài khoản này được sử dụng từ năm lớp 1 đến lớp 5, tham gia được cả Trạng Nguyên Tiếng Việt và Trạng Nguyên Toàn Tài).

b. Đăng kí thành viên trên website: www.trangnguyen.edu.vn (xem phần hướng dẫn trên website). Học sinh cần đăng kí đúng các thông tin: Họ và tên; Lớp; Trường; Quận/Huyện; Tỉnh/Thành phố; Số điện thoại; Email. Học sinh đang học khối lớp nào chỉ được đăng kí tham dự ở khối lớp đó. (Họ tên phải đúng theo giấy khai sinh. trường, lớp, quận/huyện phải đúng thông tin nơi học sinh theo học. BTC sẽ cấp Giấy chứng nhận theo thông tin đăng ký).

c. Học sinh đăng nhập vào website với tên đăng nhập và mật khẩu đã đăng kí. Sau khi đăng nhập thành công, học sinh bấm chọn “Vào thi” -> chọn vòng thi để tham gia.

d. Tên đăng nhập của học sinh không được vi phạm các quy định về đặt tên của website: www.trangnguyen.edu.vn. Để được duyệt là thành viên của sân chơi “Trạng Nguyên Tiếng Việt” trên Internet, học sinh cần điền đúng các thông tin, hình ảnh đại diện phù hợp với pháp luật và thuần phong mỹ tục.

III. NỘI DUNG, HÌNH THỨC VÀ THỜI GIAN TỔ CHỨC

1. Nội dung đề thi

Câu hỏi trong vòng thi là kiến thức tiếng Việt tổng hợp từ 3 bộ sách (Cánh Diều, Kết Nối Tri Thức, Chân Trời Sáng Tạo) và các thành ngữ, tục ngữ của cha ông xưa cùng với những kiến thức nâng cao, mở rộng phù hợp từng khối lớp.

2. Hình thức thi:

 • Thi trực tuyến trên máy tính kết nối Internet.
 • Bài thi được hiển thị tại website: www.trangnguyen.edu.vn.
 • Mỗi vòng thi sẽ có điểm và thời gian được tính riêng.
 • Mỗi học sinh một đề thi riêng biệt, có mã thi theo từng hội đồng giám sát.

3. Lịch thi

TT Hội thi Vòng thi Thời gian
1 Thị tự do Vòng 1 08/09/2023
2 Thi tự do Vòng 2 05/10/2023
3 Thi tự do Vòng 3 05/11/2023
4 Thi điều kiện Vòng 4 13/11 – 13/12/2023
5 Thi Sơ khảo Vòng 5 18 – 23/12/2023
6 Hội thi Hương Vòng 6 24 – 27/01/2024
7 Hội thi Hội Vòng 7 13 – 14 – 15/03/2024
8 Hội thi Đình Vòng 8 20 – 21/04/2024

IV. QUY ĐỊNH MỖI VÒNG THI, QUY CHẾ THI

1. Quy định về mỗi vòng thi

a. Vòng tự do và vòng điều kiện:

 • Học sinh khối 1 đến khối 5 đủ điều kiện tham dự là học sinh đã đăng ký tài khoản hợp lệ và là thành viên của website www.trangnguyen.edu.vn
 • Thời gian thi: 30 phút.
 • Điểm thi: Điểm thi tối đa 300 điểm.
 • Số lần làm bài: Học sinh được làm bài nhiều lần đến khi đạt 200 điểm trở lên là được công nhận hoàn thành vòng thi.
 • Thời gian mở vòng thi: Thời gian từng vòng được công bố trên website www.trangnguyen.edu.vn
 • Địa điểm: Học sinh thi tự do tại nhà hoặc tại trường, học sinh làm bài trên máy tính có kết nối Internet.
 • Xét giải: BTC không xét giải cho vòng tự do và vòng điều kiện.

b. Vòng Sơ khảo:

 • Học sinh khối 1 đến khối 5 đủ điều kiện tham dự vòng Sơ khảo là học sinh đã vượt qua vòng điều kiện số 4 đạt từ 200 điểm trở lên.
 • Thời gian thi: 30 phút.
 • Điểm thi: Điểm thi tối đa 300 điểm.
 • Số lần làm bài: Học sinh chỉ được làm bài 01 lần duy nhất (trừ các trường hợp bất khả kháng, Giám thị lập biên bản sự cố cho học sinh thi lại).
 • Thời gian tổ chức vòng Sơ khảo – vòng 5 (dự kiến)
 • Từ ngày 18/12/2023 đến 23/12/2023
 • Ca thi: từ 8h00 đến 16h00.
 • Địa điểm: Tại phòng máy tính tập trung có kết nối Internet.
 • Xét giải: Nhà trường chủ động xếp giải và cấp Giấy chứng nhận (nếu có) theo quy tắc chung:
 • Giải Nhất: 290 – 300 điểm
 • Giải Nhì: 270 – 280 điểm
 • Giải Ba: 250 – 260 điểm
 • Giải Khuyến Khích: 220 – 240 điểm

c. Hội thi Hương:

 • Học sinh khối 1 đến khối 5 đủ điều kiện tham dự thi Hương là học sinh có điểm vòng 5 từ 220 điểm trở lên, BTC sẽ lấy điểm từ cao xuống thấp và số lượng không quá 50% số học sinh tham dự của mỗi khối/mỗi trường.
 • Thời gian thi: 30 phút.
 • Điểm thi: Điểm thi tối đa 300 điểm.
 • Số lần làm bài: Học sinh chỉ làm bài 01 lần duy nhất (trừ các trường hợp bất khả kháng, Giám thị lập biên bản sự cố cho học sinh thi lại).
 • Thời gian tổ chức Vòng 6 (dự kiến): Từ ngày 24/01/2024 đến 27/01/2024.

Ca thi:

STT Buổi sáng thi chính Thời gian
1 Khối 1 8h00 – 8h30
2 Khối 2 8h45 – 9h15
3 Khối 3 9h30 – 10h00
4 Khối 4 10h15 – 10h45
5 Khối 5 11h00 – 11h30
Buổi chiều thi lại Thời gian
6 Khối 1 đến Khối 5 Từ 14h00 – 16h00
 • Địa điểm: Các địa phương chủ động lựa chọn địa điểm. Học sinh tập trung để tham dự dưới sự giám sát của các Hội đồng giám sát và BTC.
 • Yêu cầu phòng thi: Phòng máy tính có kết nối Internet.
 • Học sinh được làm bài 01 lần duy nhất (trường hợp gặp sự cố khách quan, giám thị lập biên bản và cho học sinh thi lại).
 • Xếp giải Hội thi Hương: Đơn vị tổ chức phối hợp cùng BTC chủ động xếp giải và cấp giấy chứng nhận cho học sinh dự kiến theo thang điểm như sau:
  • Giải Nhất: 290 – 300 điểm
  • Giải Nhì: 270 – 280 điểm
  • Giải Ba: 250 – 260 điểm
  • Giải Khuyến Khích: 220 – 240 điểm

d. Hội thi Hội

 • Học sinh khối 1 đến khối 5 đủ điều kiện tham dự thi Hội là học sinh có điểm vòng 6 từ 220 điểm trở lên, BTC sẽ lấy điểm từ cao xuống thấp và số lượng không quá 30% số học sinh tham dự của mỗi khối/mỗi Quận/ Huyện. Tùy tình hình cơ sở vật chất, địa điểm tổ chức, các Hội đồng giám sát chéo tại địa phương có thể chọn số lượng học sinh, khối lớp phù hợp để đảm bảo điều kiện tổ chức của địa phương.
 • Thời gian thi: 30 phút.
 • Điểm thi: Điểm thi tối đa 300 điểm.
 • Số lần làm bài: Học sinh chỉ được làm bài 01 lần duy nhất (trừ các trường hợp bất khả kháng, Giám thị lập biên bản sự cố cho học sinh thi lại).
 • Thời gian tổ chức (dự kiến): Từ ngày 13 – 14 – 15/03/2024.

Ca thi

STT Buổi sáng thi chính Thời gian
1 Khối 1 8h00 – 8h30
2 Khối 2 8h45 – 9h15
3 Khối 3 9h30 – 10h00
4 Khối 4 10h15 – 10h45
5 Khối 5 11h00 – 11h30
Buổi chiều thi lại Thời gian
6 Khối 1 đến Khối 5 Từ 14h00 – 16h00
 •  Địa điểm tham dự: BTC phối hợp với các địa phương lựa chọn địa điểm. Học sinh tập trung để tham dự dưới sự giám sát của các Hội đồng giám sát và BTC.
 • Yêu cầu phòng thi: Phòng máy tính có kết nối Internet.
 • Học sinh được làm bài 01 lần duy nhất (trường hợp gặp sự cố khách quan, giám thị lập biên bản và cho học sinh thi lại).
 • Xếp giải Hội thi Hội: Đơn vị tổ chức phối hợp cùng BTC chủ động xếp giải và cấp giấy chứng nhận cho học sinh dự kiến theo thang điểm như sau:
  • Giải Nhất: 290 – 300 điểm
  • Giải Nhì: 270 – 280 điểm
  • Giải Ba: 250 – 260 điểm
  • Giải Khuyến Khích: 220 – 240 điểm

e. Hội thi Đình

 • Học sinh được chọn thi Đình là Học sinh khối 4 và khối 5. Học sinh do BTC lựa chọn theo điểm thi Hội từ cao xuống thấp với số lượng cụ thể như sau:
  • Bắc Ninh, Hà Nội, Hà Tĩnh, Hòa Bình, Hồ Chí Minh, Lào Cai, Nghệ An, Ninh Bình, Phú Thọ, Thanh Hóa, chọn tối đa 15 học sinh/mỗi Tỉnh/Thành phố.
  • Bắc Kạn, Bạc Liêu, Bình Thuận, Cà Mau, Cao Bằng, Cần Thơ, Đồng Nai, Đà Nẵng, Đăk Lăk, Hà Giang, Hải Dương, Hải Phòng, Huế, Hưng Yên, Kiên Giang, Lâm Đồng, Nam Định, Ninh Thuận, Phú Yên, Quảng Bình, Sơn La, Thái Bình, Yên Bái, Vĩnh Phúc chọn tối đa 10 học sinh/mỗi Tỉnh/Thành phố.
  • Các tỉnh còn lại: Chọn tối đa 05 học sinh/mỗi Tỉnh.
  • Địa phương có số học sinh tham dự Hội thi Hội ít hơn 100 học sinh, BTC không chọn học sinh tham dự Hội thi Đình.
 • Thời gian thi: 30 phút làm bài trên máy tính và 20 phút làm bài tự luận trên giấy.
 • Điểm thi: 300 điểm bài thi online và 30 điểm bài thi tự luận.
 • Số lần làm bài: Học sinh chỉ được làm bài 01 lần duy nhất (trừ các trường hợp bất khả kháng, Giám thị lập biên bản sự cố cho học sinh thi lại).
 • Thời gian tổ chức (dự kiến): Từ ngày 20/04/2024 đến ngày 21/04/2024.
 • Địa điểm tham dự: BTC sẽ thông báo trong giấy mời tham dự Hội thi Đình.
 • Xếp giải Hội thi Đình: BTC tính tổng điểm cả 02 bài thi, bao gồm bài thi online và bài tự luận để xếp giải. Mỗi khối sẽ xếp theo tổng điểm từ cao xuống thấp vào các giải thưởng: Trạng Nguyên, Bảng Nhãn, Thám Hoa, Hoàng Giáp, Tiến Sỹ, Giải Nhất, Giải Nhì, Giải Ba, Giải Khuyến Khích.

f. Thông báo kết quả và thời gian làm bài của mỗi vòng thi

Kết quả và thời gian làm bài của mỗi vòng thi được thông báo trên website sau khi học sinh hoàn thành vòng thi. Kết quả này được BTC công bố chính thức trên website: www.trangnguyen.edu.vn. Đồng thời có trong tài khoản quản lý các cấp.

g. Xếp hạng học sinh

 • Xếp hạng học sinh trên website: www.trangnguyen.edu.vn được căn cứ trên tổng điểm và tổng thời gian làm bài thi của học sinh qua các vòng thi.
 • Điểm để xét giải trong các vòng Sơ khảo, thi Hương, thi Hội, thi Đình được căn cứ trên điểm và thời gian làm bài của học sinh. Trường hợp điểm và thời gian bằng nhau, BTC sẽ xét tổng điểm, tổng thời gian làm qua tất cả các vòng của học sinh.

2. Quy chế thi

a. Đối với hội đồng tổ chức

 • Hội đồng giám sát là đơn vị tổ chức thi: giám sát thi, cử giám thị giám sát chéo phòng thi để đảm bảo nghiêm túc, công bằng, nghiêm minh.
 • BTC đã biên soạn đề thi theo năng lực học sinh trong đó có các câu hỏi phân loại học sinh, mỗi học sinh một đề thi, nếu kết quả làm bài của học sinh có các dấu hiệu bất thường như: đạt điểm tuyệt đối với thời gian làm bài quá ngắn BTC sẽ trực tiếp phúc khảo, phỏng vấn và ghi hình.
 • Giáo viên, phụ huynh không được hỗ trợ giúp đỡ học sinh làm bài, không được phát tán bài thi của học sinh dưới bất kì hình thức nào.
 • BTC có quyền hủy kết quả thi của học sinh, Hội đồng thi khi giáo viên, học sinh, Nhà trường vi phạm quy chế.

b. Đối với học sinh tham dự

 • Học sinh không được mang tài liệu, thiết bị điện tử thông minh vào phòng thi.
 • Học sinh không trao đổi, nhắc bài, phát tán đề thi hay nhận sự hỗ trợ hướng dẫn làm bài từ người khác.
 • Mỗi học sinh sử dụng duy nhất một tài khoản để học tập, ôn luyện, tham dự thi, học sinh sử dụng 2 tài khoản là vi phạm quy chế thi.
 • Học sinh tham dự thi tập trung dưới sự giám sát của hội đồng giám sát và ký biên bản xác nhận, thì kết quả đó được công nhận.
 • Học sinh nhập đúng mã dự thi của Hội đồng giám sát tại nơi tổ chức, thì kết quả đó mới được công nhận. Học sinh tuân thủ thời gian làm bài và lịch thi theo qui định của BTC thông báo.
 • Học sinh chỉ được mở một trình duyệt web khi tham dự thi (Máy tính cần cài bảng gõ tiếng Việt là phần mềm Unikey 4.0. Bảng mã Unicode (Unicode dựng sẵn) – Kiểu gõ Telex).

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Tổ chức (BTC)

 • Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và Công ty TNHH Đầu tư Giáo dục Trạng Nguyên thành lập BTC. Hội đồng cố vấn gồm đại diện các đơn vị: Viện CNTT – Viện hàn lâm KHCN Việt Nam, Viện nghiên cứu Sách và học liệu Giáo dục, Trung tâm Việt Nam học, Viện khoa học Giáo dục cùng với các Giáo sư, Tiến sĩ chuyên ngành văn học, sử học, cùng các nhà văn, nhà thơ Việt Nam.
 • Các đơn vị tổ chức sân chơi tại địa phương thành lập Hội đồng giám sát có nhiệm vụ chỉ đạo, giám sát, tổ chức, quản lí, thực hiện các hoạt động của sân chơi giáo dục trực tuyến “Trạng Nguyên Tiếng Việt” tại các vòng thi.
 • BTC cấp cho mỗi đơn vị tổ chức một tài khoản quản lý theo quy định từng vòng thi. Đối với các đơn vị chưa có tài khoản quản lý vòng Sơ khảo, liên hệ với BTC để nhận tài khoản qua email: info@trangnguyen.edu.vn
 • Tài khoản học sinh: Học sinh đã có tài khoản tham dự các năm trước sẽ được tự động lên lớp và dùng được ở năm học tiếp theo. Học sinh chưa có tài khoản vào mục đăng ký để khai báo và đăng ký tài khoản mới sau đó gửi thông tin cho Hội đồng giám sát dùng tài khoản quản lý vòng Sơ khảo để kích hoạt tài khoản học sinh.

2. Tổ chức các vòng thi

a. Vòng Sơ khảo

 • Các địa phương thành lập Hội đồng giám sát vòng Sơ khảo tại địa điểm thi. Hội đồng cử người đại diện nhận và sử dụng: “Tài khoản quản lý vòng Sơ khảo” để thực hiện:
  • Tạo mã thi.
  • Chọn và duyệt học sinh vào vòng Sơ khảo.
  • Cho học sinh thi lại khi gặp sự cố.
  • Xem kết quả thi theo danh sách học sinh thuộc đơn vị mình quản lý.
 • Hội đồng giám sát cho học sinh vào phòng thi, đọc mã thi, giám sát quá trình thi. Đảm bảo học sinh, giáo viên, phụ huynh không vi phạm quy chế thi.
 • Hội đồng giám sát cho học sinh kí biên bản kết quả thi.
 • Hội đồng giám sát xếp giải và cấp giấy chứng nhận, khen thưởng cho học sinh (nếu có).
 • Hội đồng giám sát cử học sinh dự thi các vòng thi cao hơn theo quy định tham dự chung của BTC.

b. Hội thi Hương

 • Các địa phương thành lập Hội đồng giám sát thi Hương tại địa điểm thi. Hội đồng cử người đại diện nhận và sử dụng: “Tài khoản quản lý vòng thi Hương” để thực hiện:
  • Tạo mã thi.
  • Chọn và duyệt học sinh vào vòng thi Hương.
  • Cho học sinh thi lại khi gặp sự cố.
  • Xem kết quả thi theo danh sách học sinh thuộc đơn vị mình quản lý.
  • Tải toàn bộ file Giấy chứng nhận kết quả đạt giải về để in.
 • Hội đồng giám sát cho học sinh vào phòng thi, đọc mã thi, giám sát quá trình thi. Đảm bảo học sinh, giáo viên, phụ huynh không vi phạm quy chế thi.
 • Hội đồng giám sát cho học sinh kí biên bản kết quả thi.
 • Hội đồng giám sát xếp giải và cấp giấy chứng nhận, khen thưởng cho học sinh (nếu có).
 • Hội đồng giám sát cử học sinh dự thi các vòng thi cao hơn theo quy định tham dự chung của BTC.

c. Hội thi Hội

 • Các địa phương thành lập Hội đồng giám sát thi Hội tại địa điểm thi. Hội đồng cử người đại diện nhận và sử dụng: “Tài khoản quản lý vòng thi Hội” để thực hiện:
  • Tạo mã thi.
  • Chọn và duyệt học sinh vào vòng thi Hội.
  • Cho học sinh thi lại khi gặp sự cố.
  • Xem kết quả thi theo danh sách học sinh thuộc đơn vị mình quản lý.
  • Tải toàn bộ file Giấy chứng nhận kết quả đạt giải về để in.
 • Hội đồng giám sát tổ chức cho học sinh tập trung về một điểm dự thi hoặc nhiều điểm thi. Hội đồng cử giáo viên giám sát chéo theo quy định. Hội đồng giám sát có quyền chọn số lượng học sinh tham dự, địa điểm tham dự vòng thi Hội theo khả năng tổ chức của tỉnh mình.
 • Hội đồng giám sát cho học sinh vào phòng thi, đọc mã thi, giám sát quá trình thi. Đảm bảo học sinh, giáo viên, phụ huynh không vi phạm quy chế thi.
 • Hội đồng giám sát cho học sinh kí biên bản kết quả thi.
 • Hội đồng giám sát xếp giải và cấp giấy chứng nhận, khen thưởng cho học sinh (nếu có).
 • Khi nhận được thư mời tham dự Hội thi Đình, hội đồng giám sát cử học sinh và đại diện phụ trách tham dự theo quy định chung của BTC.

VI. KHEN THƯỞNG

Danh sách học sinh đạt giải các Hội thi Hương, thi Hội, thi Đình được thông báo trên trang cá nhân tài khoản quản lý các cấp và website www.trangnguyen.edu.vn.

1. Vòng Sơ khảo

Nhà trường tổ chức vòng Sơ khảo cấp Giấy chứng nhận cho học sinh.

2. Hội thi Hương 

BTC phối hợp với Quận/Huyện quyết định khen thưởng cho học sinh theo quy định chung của từng Quận/Huyện.

3. Hội thi Hội  

BTC phối hợp với các Tỉnh/Thành phố quyết định khen thưởng cho học sinh theo quy định chung của từng Tỉnh/Thành phố.

4. Hội thi Đình

Số lượng giải thưởng mỗi khối (lớp 4 và lớp 5) như sau:

 • 01 giải Trạng nguyên (hiện vật trị giá 10 triệu đồng)
 • 01 giải Bảng nhãn (hiện vật trị giá 5 triệu đồng)
 • 01 giải Thám hoa (hiện vật trị giá 3 triệu đồng)
 • 01 giải Hoàng giáp (hiện vật trị giá 2 triệu đồng)
 • 01 giải Tiến sĩ (hiện vật trị giá 1 triệu đồng)
 • Giải Nhất (hiện vật trị giá 500.000đ)
 • Giải Nhì (hiện vật trị giá 400.000đ)
 • Giải Ba (hiện vật trị giá 300.000đ)
 • Giải Khuyến Khích (hiện vật trị giá 200.000đ)

(Giải thưởng hiện vật và Giấy chứng nhận của BTC)

Các cá nhân và tập thể trong diện được nhận giải thưởng phối hợp với BTC chấp hành các quy định về thủ tục nhận giải thưởng qua các văn bản hướng dẫn của BTC.

VII. KINH PHÍ TỔ CHỨC

1. Kinh phí tổ chức tham dự của các vòng Sơ khảo, Hội thi Hương, Hội thi Hội do các các đơn vị tổ chức sân chơi lấy từ nguồn kinh phí cho hoạt động học tập và các nguồn hỗ trợ hợp pháp khác của các đơn vị.

2. Kinh phí tổ chức, trao giải Hội thi Đình do BTC quy định. BTC hỗ trợ kinh một phần kinh phí cho các đoàn tham dự. Các đoàn chủ động chỗ ăn, nghỉ, đi lại khi tới tham dự kỳ Thi Đình.

3. Kinh phí khen thưởng Hội thi Đình Trạng Nguyên Tiếng Việt như khoản 4 điều VI. Các Tỉnh/Thành phố/PGD/Hội đồng Nhà trường có thể có khen thưởng khác (nếu có).

VIII. HỖ TRỢ 

1. Trong quá trình thực hiện, mọi liên hệ với BTC xin gửi về:

 • Email: info@trangnguyen.edu.vn
 • Tiêu đề email: Tên trường_Huyện _Tỉnh _Vấn đề (cần hỗ trợ)
 • Điện thoại hỗ trợ giáo viên: 0913 032 415

2.  Hỗ trợ khiếu nại và giải đáp ý kiến thắc mắc phụ huynh học sinh:

  • Tổng đài: 1900 633 330