QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP ĐOÀN KIỂM TRA THI ĐUA NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN THANH TRÌ NĂM HỌC 2022-2023

915.QĐ-UBND. Quyết định vv thành lập Đoàn kiểm tra thi đua ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Thanh Trì năm học 2022-2023