QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH ĐIỀU LỆ HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG HUYỆN THANH TRÌ LẦN THỨ 10 NĂM HỌC 2023-2024

1042.QĐ-PGDĐT. Quyết định vv ban hành Điều lệ Hội khỏe Phù Đổng huyện Thanh Trì lần thứ X năm học 2023-2024