QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT KẾT QUẢ KỲ XÉT THĂNG HẠNG VÀ DANH SÁCH VIÊN CHỨC TRÚNG TUYỂN XÉT THĂNG HẠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN MẦM NON, PHỔ THÔNG CÔNG LẬP THUỘC THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2023

QĐ_Congnhan – gv(1)PL2(1)