QUẢN LÝ HOC SINH PHÁT BIỂU KHI DẠY HỌC TRỰC TUYẾN VỚI ZOOM – TÍNH NĂNG GIƠ TAY PHÁT BIỂU TRONG ZOOM