NHỮNG THÀNH TÍCH RỰC RỠ TRONG CUỘC THI ĐẤU TRƯỜNG TOÁN HỌC VIOEDU CẤP HUYỆN CỦA CÁC EM HS TRƯỜNG TH PHẠM TU

🎉🎉🎉Chúc mừng thành tích của các em học sinh trường Tiểu học Phạm Tu trong Cuộc thi Đấu trường VIOEDU cấp Huyện với tổng số 80 giải. Cụ thể:
🥇 09 giải Vàng
🥈 11 giải Bạc
🥉 15 giải Đồng
❣️ 45 giải Khuyến khích
Dưới đây là danh sách học sinh đạt giải: