MỘT NGÀY TRẢI NGHIỆM ĐÁNG NHỚ CỦA CÔ VÀ TRÒ LỚP 1A TRƯỜNG TIỂU HỌC PHẠM TU