LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG TIỂU HỌC PHẠM TU TRONG TUẦN 5 (NĂM HỌC 2021-2022)

Chi tiết tại: Lịch công tác tuần 5 ( từ ngày 4-10-2021 đến 8-10-2021)