KẾ HOẠCH VÀ THỂ LỆ CUỘC THI ĐẤU TRƯỜNG TOÁN HỌC CHÂU Á 2022

Kính gửi các bậc phụ huynh trường tiểu học Phạm Tu Kế hoạch và Thể lệ cuộc thi Đấu trường Toán học Châu Á 2022!