KẾ HOẠCH TỔ CHỨC SÂN CHƠI ĐẤU TRƯỜNG VIOEDU DÀNH CHO HỌC SINH CÁC TRƯỜNG TH VÀ THCS TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN THANH TRÌ NĂM HỌC 2023-2024

1028.KH-PGDDT. Kế hoạch tổ chức sân chơi Đấu trường VioEdu dành cho học sinh các trường TH và THCS trên địa bàn huyện Thanh Trì năm học 2023-2024