KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CÁC HOẠT ĐỘNG PHÁT TRIỂN THỂ LỰC, TẦM VÓC NGƯỜI HÀ NỘI NĂM 2024

KH thực hiện các hoạt động phát triển thể lực, tầm vóc người Hà Nội năm 2024_ Da ky