KẾ HOẠCH PHỐI HỢP TỔ CHỨC TRIỂN KHAI PHONG TRÀO “NHÀ TRƯỜNG CÙNG CHUNG TAY PHÁT TRIỂN – THẦY CÔ CÙNG SẺ CHIAW TRÁCH NHIỆM” GIAI ĐOẠN 2022-2023 GIỮA PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO HUYỆN THANH TRÌ VÀ PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO HUYỆN CHƯƠNG MỸ

236.KHPH-GDĐT. KH phối hợp tổ chức triển khai PT Nhà trường cùng chung tay phát triển – thầy cô cùng chia sẻ trách nhiệm giai đoạn 2022-2025 giữa PGD Thanh Trì và PGD Chương Mỹ