KẾ HOẠCH LIÊN NGÀNH TRIỂN KHAI CÔNG TÁC KHÁM, KIỂM TRA SỨC KHỎE HỌC SINH NĂM HỌC 2023-2024

4456.KH-TTYT. KH liên ngành triển khai công tác khám, kiểm tra sức khỏe học sinh năm học 2023-2024 trên địa bàn huyện TT