HƯỚNG DẪN CÔNG TÁC THANH, THIẾU NIÊN CHỮ THẬP ĐỎ TRƯỜNG HỌC NĂM HỌC 2023-2024

01.HD-CTĐ. Hướng dẫn Công tác thanh, thiếu niên Chữ thập đỏ trường học năm học 2023-2024