HỌC SINH TRƯỜNG TIỂU HỌC PHẠM TU HÀO HỨNG THAM GIA VẼ TRANH “Ý TƯỞNG TRẺ THƠ” – NĂM HỌC 2022-2023

          Trường Tiểu học Phạm Tu phát động học sinh tham gia vẽ tranh “Ý tưởng trẻ thơ” và được sự hưởng ứng của đông đảo các em. Dưới đây là một số hình ảnh của hoạt động: