GIÁO VIÊN TRƯỜNG TH PHẠM TU TÍCH CỰC THAM DỰ LỄ PHÁT ĐỘNG “TOÀN DÂN RÈN LUYỆN THỂ DỤC THỂ THAO THEO GƯƠNG BÁC HỒ VĨ ĐẠI

Giáo viên trường Tiểu học Phạm Tu tham dự Lễ phát động: “Toàn dân rèn luyện TDTT theo gương Bác Hồ vĩ đại” – Ngày chạy Olympic vì sức khoẻ toàn dân – Phát động Giải chạy

Báo Hà Nội mới vì hoà bình lần thứ 47 năm 2022 do xã Thanh Liệt tổ chức.