ĐẠI HỘI CHI ĐỘI CÁC LỚP KHỐI 4, 5

Thực hiện chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2022 – 2023, được sự đồng ý của Ban thiếu niên nhà trường, các chi đội khối 4 và khối 5 của Liên đội trường tiểu học Phạm Tu đã tổ chức thành công Đại hội chi đội nhiệm kỳ 2022 – 2023 trong niềm hân hoan của các em đội viên.

Đại hội chi đội được tổ chức nhằm tổng kết và đánh giá công tác Đội cũng như phong trào thiếu nhi nhiệm kỳ 2021 – 2022, đưa ra dự thảo kế hoạch hoạt động Đội của nhiệm kỳ mới 2022 – 2023. Nội dung Đại hội đều được các em đội viên của mỗi lớp chuẩn bị chu đáo dưới sự hướng dẫn, giúp đỡ của cô Tổng phụ trách và cô giáo chủ nhiệm.

Mở đầu chương trình Đại hội Chi đội là Lễ chào cờ trang nghiêm

Lễ chào cờ trang nghiêm của chi đội lớp 5E

Tiếp đến, các bạn được tín nhiệm bầu vào Đoàn chủ tịch sẽ điều hành và thông qua chương trình Đại hội. Dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tịch và Thư kí tại mỗi chi đội, Đại hội đã diễn ra theo đúng điều lệ Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh.

Báo cáo kết quả hoạt động Đội của chi đội lớp 5A

Chi đội lớp 5D báo cáo kết quả của nhiệm kỳ trước

Tiếp theo là dự thảo kế hoạch hoạt động Đội nhiệm kỳ 2022 – 2023 được các chi đội xây dựng theo Năm điều Bác Hồ dạy. Trong nội dung kế hoạch hoạt động, các chi đội còn chú trọng đến công tác Xây dựng Đội và công tác đội viên: tiếp tục triển khai phong trào ” Thiếu nhi Thủ đô thi đua làm theo 5 điều Bác Hồ dạy“, triển khai hiệu quả Mô hình “Mỗi tuần một câu chuyện đẹp, một cuốn sách hay, một tấm gương sáng”; triển khai chương trình rèn luyện đội viên chuyên hiệu “Cháu ngoan Bác Hồ – Chủ nhân Thăng Long.

Nội dung kế hoạch công tác Xây dựng Đội và công tác Đội viên của chi 4E, 4D

Các em đội viên rất sôi nổi và nhiệt tình trình bày các tham luận cũng như các ý kiến đóng góp cho bản báo cáo tổng kết và phương hướng nhiệm kỳ mới. Các tham luận đưa ra trong Đại hội là những vấn đề thiết thực, gần gũi với các bạn học sinh.

Các em đội viên rất sôi nổi trình bày các tham luận và đóng góp ý kiến cho bản chương trình,

kế hoạch nhiệm kỳ mới.

Các chi đội đưa ra những chỉ tiêu phấn đấu của năm học phù hợp với đặc điểm của lớp mình để từ đó mỗi đội viên cần có ý thức phấn đấu vươn lên đạt được mục tiêu chi đội mình đã đề ra.

Phần quan trọng nhất của đại hội là phần bầu cử, nội dung này được các chi đội thực hiện rất nghiêm túc. Ban kiểm phiếu dưới sự giúp đỡ của cô giáo chủ nhiệm đã làm việc nhanh chóng và công minh, đảm bảo kết quả bầu cử chính xác thông qua việc bình chọn trực tuyến.

Cuối cùng đại hội của các chi đội cũng đã bầu ra những gương mặt xứng đáng nhất tham gia Ban chỉ huy chi đội nhiệm kỳ 2022 – 2023, đó là các bạn có thành tích học tập tốt, sôi nổi và tích cực tham gia các hoạt động của lớp, của trường.

Kết quả bầu cử Ban chỉ huy chi đội nhiệm kỳ mới của các chi đội

Dưới sự hướng dẫn của cô giáo chủ nhiệm và sự làm việc nghiêm túc của các em đội viên, Đại hội Chi đội khối 4 và khối 5 của Liên đội trường Tiểu học Phạm Tu nhiệm kỳ 2022 – 2023 đã thành công tốt đẹp!