CÔNG VĂN VV TỔ CHỨC VÒNG CHUNG KẾT CUỘC THI ĐẤU TRƯỜNG TOÁN HỌC VIOEDU HUYỆN THANH TRÌ NĂM HỌC 2023-2024

274.GDĐT.Tổ chức vòng chung kết Cuộc thi Đấu trường Vioedu _ huyện Thanh Trì năm học 2023_2024_ Da ky