CÔNG VĂN VV TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC AN NINH TRẬT TỰ, ATGT, ATTP VÀ PCCC DỊP TẾT DƯƠNG LỊCH, TẾT NGUYÊN ĐÁN GIÁP THÌN NĂM 2024

1121.GD&ĐT. Vv tăng cường công tác an ninh trật tự, ATGT, ATTP và PCCC dịp Tết dương lịch, Tết Nguyên đán Giáp Thìn và lễ hội xuân 2024