CÔNG VĂN VỀ VIỆC TỔ CHỨC HƯỞNG ỨNG NGÀY PHÁP LUẬT NƯỚC CỘNG HÒA XHCN VIỆT NAM

885.PGDĐT. Vv tổ chức hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa XHCN Việt Nam trong ngành GDĐT năm 2023