CÔNG VĂN VỀ VIỆC TỔ CHỨC CUỘC THI VIẾT THƯ QUỐC TẾ UPU LẦN THỨ 52

137.PGDĐT. Vv tổ chức Cuộc thi Viết thư quốc tế UPU lần thứ 52 (năm 2023)