CÔNG VĂN VỀ VIỆC TỔ CHỨC CÁC ĐỘI TUYỂN TẬP LUYỆN THAM GIA HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG THÀNH PHỐ HÀ NỘI LẦN THỨ X NĂM 2024

2797.UBND-TTVHTTTT.Vv tổ chức các Đội tuyển tập luyện, tham gia Hội khoẻ Phù Đổng thành phố Hà Nội lần thứ X năm 2024