CÔNG VĂN VỀ VIỆC THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM 79 NĂM NGÀY THÀNH LẬP QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM

1096.PGDĐT. Vv thông tin tuyên truyền kỷ niệm 79 năm Ngày thành lập QĐND… (2)