CÔNG VĂN VỀ VIỆC THAM GIA CUỘC THI SÁNG KIẾN ĐẢM BẢO TRẬT TỰ TRƯỜNG HỌC VỀ PHÒNG NGỪA BẠO LỰC HỌC ĐƯỜNG VÀ LAO ĐỘNG TRẺ EM NĂM 2024

65.GDĐT. Vv tham gia Cuộc thi Sáng kiến bảo đảm trật tự trường học về phòng ngừa bạo lực học đường và lao động trẻ em năm 2024