CÔNG VĂN VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC AN NINH TRẬT TỰ, ATGT TRONG DỊP NGHỈ LỄ, TẾT NGUYÊN ĐÁN NĂM 2023

1002.PGDĐT.Vv tăng cường công tác an ninh trật tự, ATGT trong dịp nghỉ lễ, Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023