CÔNG VĂN VỀ VIỆC KIỂM TRA CÔNG TÁC ĐẢM BẢO AN TOÀN THỰC PHẨM PHỤC VỤ THÁNG HÀNH ĐỘNG VÌ ATTP TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN THANH TRÌ

331.CV-ĐKT.vv kiểm tra công tác đảm bảo an toàn thực phẩm phục vụ Tháng hành động vì ATTP trên địa bàn huyện Thanh Trì