CÔNG VĂN VỀ VIỆC ĐẢM BẢO ĐÓN TẾT NGUYÊN ĐÁN GIÁP THÌN 2024 VUI TƯƠI, LÀNH MẠNH, AN TOÀN TRONG CÁC TRƯỜNG HỌC.

24.GDĐT. vv tổ chức phục vụ Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 trên địa bàn huyện Thanh Trì _ Da ky