CÔNG VĂN TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG NGỘ ĐỘC DO ĐỘC TỐ TỰ NHIÊN NĂM 2023

211.PGDĐT.Vv tăng cường công tác phòng chống ngộ độc do độc tố tự nhiên năm 2023 (2)