CÔNG VĂN TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC ĐẢM BẢO AN TOÀN VSTP PHÒNG CHỐNG NGỘ ĐỘC THỰC PHẨM TẠI CÁC TRƯỜNG HỌC

849.LN-GDĐT-YT. Vv tăng cường công tác đảm bảo an toàn VSTP phòng chống ngộ độc thực phẩm tại các trường học trên địa bàn huyện Thanh Trì