CÔNG VĂN TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC ĐẢM BẢO AN NINH, AN TOÀN TRƯỜNG HỌC PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH, NGỘ ĐỘC THỰC PHẨM CHO HỌC SINH

62.PGDĐT. Vv tăng cường công tác bảo đảm an ninh, an toàn trường học phòng, chống dịch bệnh, ngộ độc thực phẩm cho HS