CÔNG VĂN TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC AN NINH TRẬT TỰ, ATGT VÀ PCCC DỊP TẾT DƯƠNG LỊCH, TẾT NGUYÊN ĐÁN GIÁP THÌN VÀ LỄ HỘI XUÂN NĂM 2024

1121.GDĐT. Vv tăng cường công tác an ninh trật tự, ATGT, ATTP và PCCC dịp Tết dương lịch, Tết Nguyên đán Giáp Thìn và lễ hội xuân 2024