Công văn số 402 SGDĐT-CTTT-KHCN V/v điều chỉnh thời gian đến trường học trực tiếp của học sinh các khối 1-6 trên địa bàn 12 quận và công tác phòng chống rét đảm bảo an toàn cho học sinh

Tin bài khác: