CÔNG VĂN NGHỈ DỊP LỄ NGÀY CHIẾN THẮNG 30/4 VÀ NGÀY QUỐC TẾ LAO ĐỘNG 01/5 NĂM 2024

329.Vv nghỉ dịp lễ ngày chiến thắng 30.4 và ngày Quốc tế Lao động 01.5 năm 2024 ngành Giáo dục và Đào tạo Hà Nội_ Da ky (1)