CHI ĐOÀN TRƯỜNG TIỂU HỌC PHẠM TU TÍCH CỰC THAM GIA HIẾN MÁU HƯỞNG ỨNG NGÀY TOÀN DÂN HIẾN MÁU TÌNH NGUYỆN 7/4/2022

“Mỗi giọt máu cho đi – Một cuộc đời ở lại”

Các đồng chí giáo viên – Đoàn viên Chi Đoàn Trường Tiểu học Phạm Tu tích cực tham gia hiến máu Hưởng ứng Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện! (07-4-2022)