ÂM NHẠC LỚP 5 – TUẦN 10 – TIẾT 10 – BÀI: ÔN BÀI HÁT: NHỮNG BÔNG HOA NHỮNG BÀI CA. GIỚI THIỆU CÁC DỤNG CỤ NƯỚC NGOÀI.

Chi tiết tại: