13 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV

(1) Nghị quyết 64/2022/QH15 về miễn nhiệm Tổng Kiểm toán nhà nước nhiệm kỳ 2021-2026;

(2) Nghị quyết 65/2022/QH15 phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải nhiệm kỳ 2021-2026;

(3)  Nghị quyết 66/2022/QH15 về bầu Tổng Kiểm toán nhà nước nhiệm kỳ 2021-2026;

(4)  Nghị quyết 67/2022/QH15 phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải;

(5) Nghị quyết 68/2022/QH15 về kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2023;

(6) Nghị quyết 69/2022/QH15 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2023.

(7) Nghị quyết 70/2022/QH15 về phân bổ ngân sách trung ương năm 2023

(8) Nghị quyết 71/2022/QH15 về Nội quy kỳ họp Quốc hội.

(9)  Nghị quyết 72/2022/QH15 về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk;

(10)  Nghị quyết 73/2022/QH15 về thí điểm đấu giá biển số xe ô tô.

(11)  Nghị quyết 74/2022/QH15 đẩy mạnh việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí;

(12)  Nghị quyết 75/2022/QH15 về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV;

(13)  Nghị quyết 76/2022/QH15 về Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV.